Technologie

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy - hlavní body studie

Spalování

Technologie spalování využívá několik principů spalování:

  • spalování na roštu,
  • spalování se spodním přívodem paliva,
  • speciální hořáky, hořákové provedení ohniště a
  • spalování ve fluidní vrstvě.

Spalovací zařízení

Za spalovací zařízení považujeme v případě zdrojů pro vytápění lokální topeniště – krby a kamna, kotle pro ústřední vytápění různých provedení, teplovodní a horkovodní kotle pro lokální centralizované systémy, parní kotle pro kogeneraci tepla a elektřiny.

  • Kamna a sporáky
  • Krby a krbová kamna
  • Kachlová kamna
  • Kotle pro ústřední vytápění

Kotle s manuálním přikládáním - U těchto kotlů dochází vlivem nerovnoměrného hoření k nedokonalému spalování a tvorbě typických škodlivin, značně obtěžujících okolí.

Automatické a automatizované kotle - Nejčastěji se u automatických kotlů objevuje systém se spodním přívodem paliva. Výhodou automatických kotlů je nižší produkce škodlivin a velký regulační rozsah.

Zplyňovací kotle - Kotle mají zplyňovací část, která je nazývána zplyňovací tryskou. Kvalita spalování je oproti kotlům s manuálním přikládáním výrazně lepší. Na trhu se dnes objevují i automatické zplyňovací kotle.

Řez plně automatickým kotlem
Řez plně automatickým kotlem o výkonu 28 - 55 kW, 1 - automatický rošt, 2 - šnekový vynašeč popele ze spal. komory, 3 – šnekový vynašeč popele z trubkového výměníku tepla, 4 - šamotová spalovací komora s regulací přívodu vzduchu, 5 – velká spalovací komora, 6 – velká komora 2. tahu kotle, 7 – trubkový výměník tepla s automatickým čištěním, 8 – spalinový ventilátor

  • Průmyslové kotle

Mezi průmyslové kotle řadíme kotle větších výkonů. Průmyslové kotle se vyrábějí buď sériově, a to pro menší a střední výkony, konstrukce však dovoluje modulové sestavení, kdy je celý systém sestaven z modulů vhodných pro dané palivo, způsob dopravy či teplonosné médium. Průmyslové kotle velkých výkonů vycházejí z výrobního programu a konstruují se až v místě aplikace. Teplonosným médie průmyslových kotlů je horká voda, pára nebo horký vzduch. Průmyslové kotle využívají nejčastěji systémů se spodním přívodem paliva, a to pro menší a střední výkony, dále spalování na roštu a ve fluidní vrstvě.

Moderní trendy u spalovacích zařízení

V posledních letech dochází u spalovacích zařízeních k změnám vedoucím ke zvýšení účinnosti, zvýšení kvality spalování a komfortu obsluhy. Takovými zařízeními jsou například moderní krbová kamna a automatické kotle. Dále se trend ubírá k vývoji kogeneračních zdrojů malého a středního výkonu na biomasu založených na spalování biomasy. Moderním zařízením tohoto typu je Organický Rankinův cyklus (ORC).

schéma oběhu ORC
Schéma oběhu ORC