Technologie

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy - hlavní body studie

Zplyňování

Existuje několik druhů zplyňovačů, které se dělí podle stavu zplyňovacího materiálu, případně podle proudů pevného materiálu a proudu zplyňovacího média:

Zplyňovače s pevným ložem

  • Protiproudý zplyňovač - nejjednodušší typ zplyňovače.
  • Souproudý zplyňovač – méně dehtů oproti protiproudému.
  • Souproudý zplyňovač s otevřeným jádrem – pro jemnou biomasu.
  • Vícestupňový souproudý zplyňovač - spalování, zplyňování a pyrolýza odděleny.
  • Zplyňovač s křížovým tokem - je původně navržen pro zplyňování dřevěného uhlí.

schéma zplyňovačů
Schéma zplyňovačů – zleva protiproudý, souproudý a s křížovým tokem

Zplyňovače s fluidním ložem

  • Stacionární fluidní vrstva (BFB - bubbling fluidised bed) - fluidní vrstva je ukončena hladinou, úroveň dehtů se pohybuje od 1 do 2 %.
  • Cirkulující fluidní vrstva (CFB – circulating fluidised bed) - vrstva je omezena stropem reaktoru, konverze paliva je tak dokonalejší a vyhoření uhlíku je mnohem větší než u BFB.

Zplyňovače s unášivým proudem (EF)

Tyto zplyňovače jsou charakteristické krátkou dobou setrvání částic v reaktoru – cca 1 sekunda, vysokou teplotou v reaktoru 1300 – 1600 °C, vysokým tlakem – 2,5 – 6 MPa a velkými výkony – nad 100 MW.