Technologie

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy - hlavní body studie

Úvod

Rozmanitosti biomasy odpovídá i široká škála technologií přípravy a energetického využívání biomasy, čemuž se věnuje studie Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy.

Studie obsahuje mnoho informací o těchto technologiích, a to v takovém rozsahu, aby byly co nejlépe splněny cíle projektu. Studie však neposkytuje velice odborné a vyčerpávající informace, které by byly pro cílové skupiny příliš odborné a obsáhlé.

Možností energetického využití biomasy je spousta a každá technologie má své přednosti, nedostatky a specifika. Širší povědomí o těchto technologiích mezi širokou veřejností, pracovníky státní správy a podnikatelskou veřejností může být nápomocno jejich rozšíření a rozvoji, což v důsledku povede k většímu a efektivnějšímu využívání biomasy.