Technologie

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy - hlavní body studie

Aplikace zdrojů na biomasu

Mezi aplikacemi zdrojů na biomasu v dotčených krajích najdeme kotle o výkonech 20 kW až 16 MW a několik kogeneračních jednotek různého výkonu. U zdrojů z Moravskoslezského kraje (25 zdrojů) a Zlínského kraje (23 zdrojů) se v rámci projektu podařilo nashromáždit informace o umístění zdroje, název, údaje o kontaktní osobě, stručný popis zařízení, použité technologie, instalované výkony, rok uvedení do provozu a informace o provozovateli aj., viz níže.

Soubor dat o zdrojích v Žilinském a Trenčianském (64 zdrojů celkem) kraji je poněkud stručnější a týká se především použité technologie.

Hnojník – výtopna na dřevní odpad

Základní informace:

 • Město/obec: Hnojník
 • Název subjektu (organizace): INTERIÉR B + M, s.r.o.
 • Ulice, PSČ: Hnojník 86, 739 53
 • Kontakt: Ing. Szromek
 • Výkon kotle: 465 kW, 99 kW
 • E-mail: interierbm@iol.cz
 • Název: Vytápění biomasou – centrální výtopna v obci Hnojník
  • Popis: Kotelna je umístěna v obci Hnojník cca 100 m od vlakové stanice Hnojník. V kotelně jsou instalovány dva kotle. Jeden kotel TSP 40 spaluje piliny a štěpku, druhý kotel ATHMOS DC 100 spaluje kusové dřevo.
  • V provozu od roku: 1. kotel – 1996, 2. kotel - 2003
  • Provozovatel (název a adresa provozovatele): INTERIÉR B + m, s.r.o., Hnojník 86, 739 53
  • Možnost návštěvy: ano
  • Celkový instalovaný tepelný výkon: 564 kW
  • Typ kotle: TSP 40, ATHMOS DC 100
  • Výkon kotle: 465 kW, 99 kW
  • Palivo: piliny, štěpky, kusové dřevo
  • Roční spotřeba paliva: 2,613 t, 75 t
  • Popis systému: Jedná se o 2 kotle spalující dřevní hmotu. Kotel TSP 40 spaluje piliny a štěpky, kotel ATHMOS DC 100 spaluje kusové dřevo. Kotelna slouží k ohřevu TUV v rámci provozovny.
  • Roční provozní náklady: 140 000 Kč
   • - doprava paliva: 70 000 Kč
   • - běžná údržba: Zvlášť 15 000 Kč
   • - mzdy obsluhy kotle: 70 000 Kč
  • Vlastník a provozovatel zařízení: INTERIÉR B + M, s.r.o.
  • Současný stav: Je plně funkční, spokojenost s instalací, bez odstávky za rok 2006.

  aplikace
  Pohled na areál společnosti, Pohled na instalovaný kotel, Pohled na instalovaný kotel