Technologie

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy - hlavní body studie

Průmyslová výroba ethanolu, fermentace

Pro výrobu kvasného ethanolu přicházejí v úvahu následující sacharidy: monosacharidy, disacharidy, trisacharidy a polysacharidy.

Tyto sacharidy se nalézají v následujících surovinách:

 • Škrobnaté suroviny - brambory, obiloviny (žito, pšenice, ječmen, tritikale)
 • Suroviny obsahující inulin – topinambury, čekanka
 • Suroviny obsahující sacharosu – cukrovka, ovoce

Lihovarská technologie

V naší republice se škrobnaté suroviny k výrobě lihu zatím používají výhradně v zemědělských lihovarech. Vzhledem k plánované výstavbě několika závodů na výrobu bioethanolu (palivového ethanolu) bude surovinou převážně obilí a kapacity se mnohonásobně zvýší. Dojde proto i ke změně v technologii a ve strojním vybavení závodů.

Při využívání škrobnatých surovin je podstatná příprava zápar. Při přípravě zápar ze škrobnatých surovin rozlišujeme dva způsoby:

 • tlakový (pařákový) způsob a
 • beztlakový způsob.

V posledních letech se však druhý způsob používá častěji. U surovin obsahujících sacharózu není třeba připravovat záparu, kvasinky zpracovávají sacharosu přímo.

V posledních deseti až patnácti letech se objevilo mnoho nových technologických variant, které využívají nových technik. Z inovačních trendů je možno uvést:

 • Využívá se recyklace výpalků, kterými se ředí melasa
 • Využívá se odpadního tepla především u destilace a odparek.
 • Jsou zaváděny flokulující kvasinky nebo kvasinky imobilizované na levných nosičích.
 • Je snaha zvýšit toleranci kvasinek k ethanolu.
 • Využívá se vysoké koncentrace buněk v reaktorech (mikrofiltrační moduly).
 • Řeší se možnosti odseparovat ethanol z média, aby se zvýšila se rychlost kvašení.