Technologie

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy - hlavní body studie

Anaerobní fermentace

Anaerobní fermentace “methanová fermentace“ organických materiálů je souborem na sebe navazujících procesů, při nichž směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá biologicky rozložitelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu. Konečnými produkty jsou vyhnilý substrát, plyny (CH4, CO2, H2, N2, H2S) a nerozložitelný zbytek organické hmoty, který je již z hlediska senzorického a hygienického pro prostředí nezávadný.

Technologické systémy a jejich součásti

  • Dávkový způsob (batch process)
  • Metoda střídání nádrží
  • Průtokový způsob - většina BS ve světě pracuje tímto způsobem/li>
  • Metoda se zásobníkem/li>
  • Kombinovaná průtoková metoda se zásobníkem/li>

typy provozu BPS
Základní typy provozu bioplynové stanice

Podle konstrukce se dělí fermentory na:

  • Horizontální konstrukční typ - Horizontální fermentory jsou většinou konstruovány jako cylindrické ocelové nádrže umístěné nad zemí. V praxi se vzhledem k možnosti transportu používají reaktory objemů 50 - 100 m3. Vytápění je řešeno rozvodem trubek uvnitř reaktoru, běžné je i umístění ve dvojité stěně. Tento typ reaktoru se využívá hlavně k fermentaci "hustších odpadů", kdy se využívá vhodnosti tohoto typu míchacího zařízení.
  • Vertikální konstrukční typ - Vertikální reaktory vycházejí ze standardních, ocelových nebo železobetonových nádrží. Používané objemy se pohybují v rozmezí 250 - 5000 m3. Tyto reaktory jsou často používány dvojúčelově, v létě a na podzim jsou naplněny jenom do úrovně zabezpečující minimální dobu zdržení 20 - 30 dnů. Tím se připravuje rezerva k uskladnění několika set m3 kejdy na zimní a jarní období.

Jednotlivé konstrukce fermentorů se také odlišují dle materiálů používaných na plášť fermentoru, plynojemy, tepelnou izolaci, vnější plášť, nátěry a povlaky, a dále podle přidružených technologií, jako jsou přípravné nádrže, skladovací nádrže, potrubí, čerpadla, armatury, míchací systémy, topné systémy a plynojemy.